Energetische massage

Amethist Bij energetische massage wordt er van uitgegaan dat de mens meer is dan zijn fysieke lichaam. Deze massages zijn gericht op doorstroming van energie, waardoor ze bij psychische en lichamelijke klachten kunnen worden ingezet. De massage bestaat o.a. uit rustige ritmische bewegingen die een ontspannend effect teweegbrengen.
Tevens pas ik reiki toe. De handen worden rustig op verschillende plaatsen op het lichaam gelegd, waardoor de energie gaat stromen.
Naast de lichaamsmassage werk ik op de voeten met specifieke massagemethoden afgestemd op de cliënt. Te denken valt aan zonnevlecht-, chakra-, aura-, polariteit-, lemiscaat- en metamorfosemassage.

Energetische massages zijn o.a. goed inzetbaar bij kinderen, mensen in de terminale zorg en bij mensen met psychische klachten. Tijdens mijn opleiding heb ik voetmassage gegeven aan mensen in een hospice. Zij ervoeren dit als zeer rustgevend en ontspannend. Het aangeraakt worden op een niet-klinische maar liefdevolle wijze vonden ze erg prettig.